Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

39. Övriga inkomster av blandad naturPDF-versio

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder

Under momentet beräknas inflyta 105 000 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs de inkomster som inflyter av bötesstraff och av administrativa betalningspåföljder av strafftyp.


2013 budget 105 000 000
2012 budget 105 000 000
2011 bokslut 90 883 760

02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen

Under momentet beräknas inflyta 75 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Under momentet intäktsförs de ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, upplupna förseningsräntor och restavgifter, dröjsmålsräntor till skattekontot samt ränteinkomster enligt lagen om skatteredovisning. Räntan på de poster som inflyter under momentet är bunden till den referensränta som anges i räntelagen.


2013 budget 75 000 000
2012 budget 90 000 000
2011 bokslut 77 544 052

04. Återtagande av överförda anslag

Under momentet beräknas inflyta 50 000 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs utgiftsrester som inte har använts och överförda reservationsanslag som inte mera kan överföras till följande år i bokslutet.


2013 budget 50 000 000
2012 budget 50 000 000
2011 bokslut 86 013 362

10. Övriga inkomster av blandad natur

Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs sådana inkomster av blandad natur som inte kan intäktsföras under andra moment.


2013 budget 2 500 000
2012 budget 2 500 000
2011 bokslut 3 402 855