Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
              10. Trafikverkets inkomster
              99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Trafikverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 51 483 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna är övriga parters andelar i farledsprojekt som finansieras tillsammans med staten och de har beaktats som tillägg under respektive anslagsmoment.

I inkomstposten ingår 28 392 000 euro som är Esbo stads medfinansiering för projektet mv 101 Ring I, Åboleden—Vallberget, 8 041 000 euro som är Neste Abp:s och övriga utomstående parters medfinansiering för projektet Vägförbindelse till Sköldvik, 1 410 000 euro som är Kotka stads medfinansiering för utgifterna för det separata projektet E18 Forsby—Kotka, 10 000 000 euro som är Vanda stads medfinansiering för projektet E18 Ring III, 2 fasen, 2 040 000 euro som är Helsingfors stads medfinansiering för planeringen av Centrumslingan och 1 600 000 euro som är Joensuu stads medfinansiering för projektet rv 6 Ringvägen vid Joensuu.


2013 budget51 483 000
2012 II tilläggsb.27 295 000
2012 budget51 208 000
2011 bokslut12 819 363

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 50 000 euro.

Förklaring: Förvaltningsområdets övriga inkomster av blandad natur beräknas uppgå till ca 50 000 euro.


2013 budget50 000
2012 II tilläggsb.15 000
2012 budget58 000
2011 bokslut91 328