Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
              10. Trafikverkets inkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Trafikverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 51 483 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna är övriga parters andelar i farledsprojekt som finansieras tillsammans med staten och de har beaktats som tillägg under respektive anslagsmoment.

I inkomstposten ingår 28 392 000 euro som är Esbo stads medfinansiering för projektet mv 101 Ring I, Åboleden—Vallberget, 8 041 000 euro som är Neste Abp:s och övriga utomstående parters medfinansiering för projektet Vägförbindelse till Sköldvik, 1 410 000 euro som är Kotka stads medfinansiering för utgifterna för det separata projektet E18 Forsby—Kotka, 10 000 000 euro som är Vanda stads medfinansiering för projektet E18 Ring III, 2 fasen, 2 040 000 euro som är Helsingfors stads medfinansiering för planeringen av Centrumslingan och 1 600 000 euro som är Joensuu stads medfinansiering för projektet rv 6 Ringvägen vid Joensuu.


2013 budget 51 483 000
2012 II tilläggsb. 27 295 000
2012 budget 51 208 000
2011 bokslut 12 819 363

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 50 000 euro.

Förklaring:Förvaltningsområdets övriga inkomster av blandad natur beräknas uppgå till ca 50 000 euro.


2013 budget 50 000
2012 II tilläggsb. 15 000
2012 budget 58 000
2011 bokslut 91 328