Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              70. Inkomster från studiestödsverksamheten
              88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel
              99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdePDF-versio

70. Inkomster från studiestödsverksamheten

Under momentet beräknas inflyta 19 900 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

  
Amorteringar på borgensansvarsfordringar som betalats 2013800 000
Ökning av borgensansvarsfordringar15 000 000
Ränteinkomster4 100 000
Sammanlagt 19 900 000

2013 budget19 900 000
2012 budget32 300 000
2011 bokslut24 129 014

88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel

Under momentet beräknas inflyta 531 856 000 euro.

Förklaring: Veikkaus Ab:s beräknade intäkter är 531 856 000 euro, varav 14 400 000 euro utgörs av outdelade vinstmedel som fonderats.


2013 budget531 856 000
2012 II tilläggsb.2 900 000
2012 budget520 352 000
2011 bokslut516 638 245

99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är sådana inkomster för förvaltningsområdet som inte har budgeterats under andra moment.


2013 budget4 000 000
2012 budget4 000 000
2011 bokslut8 050 726