Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdePDF-versio

70. Inkomster från studiestödsverksamheten

Under momentet beräknas inflyta 19 900 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Amorteringar på borgensansvarsfordringar som betalats 2013 800 000
Ökning av borgensansvarsfordringar 15 000 000
Ränteinkomster 4 100 000
Sammanlagt 19 900 000

2013 budget 19 900 000
2012 budget 32 300 000
2011 bokslut 24 129 014

88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel

Under momentet beräknas inflyta 531 856 000 euro.

Förklaring:Veikkaus Ab:s beräknade intäkter är 531 856 000 euro, varav 14 400 000 euro utgörs av outdelade vinstmedel som fonderats.


2013 budget 531 856 000
2012 II tilläggsb. 2 900 000
2012 budget 520 352 000
2011 bokslut 516 638 245

99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är sådana inkomster för förvaltningsområdet som inte har budgeterats under andra moment.


2013 budget 4 000 000
2012 budget 4 000 000
2011 bokslut 8 050 726