Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
              10. Tullverkets inkomster
              25. Inkomster av metallmynt
              52. Försäkringsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 18 620 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) försäkringsersättningsregresser: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990)

2) arv som tillfallit staten: ärvdabalken (40/1965)

3) borgensavgifter som tagits ut för affärsverkens lån: lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988)

4) återbetalda pensioner: lagen om statens pensioner (280/1966)

5) återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster och regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst: lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948).

Under momentet inflyter också avgifter som tas ut för statsborgen på Senatfastigheters lån.

Beräknade inkomster (euro)

   
Försäkringsersättningsregresser 2 900 000
Arv som tillfallit staten 2 500 000
Avgifter som erhållits för beviljade borgensförbindelser 6 000 000
Återbetalda pensioner 500 000
Återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster och regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst 700 000
Lånefordringar hos investeringsfonder 20 000
Övriga inkomster 6 000 000
Sammanlagt 18 620 000

2013 budget 18 620 000
2012 II tilläggsb. 622 570 000
2012 budget 17 451 000
2011 bokslut 23 650 480