Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
              10. Tullverkets inkomster
              25. Inkomster av metallmynt
              52. Försäkringsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

52. FörsäkringsavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 20 220 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter med stöd av lagen om statskontoret (305/1991) från avgifter som tas ut hos statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga affärsverk. Avgifterna motsvarar ersättningar för olycksfall, förmåner som motsvarar grupplivförsäkring, ersättningar för trafikolyckor och andra ersättningar som Statskontoret betalar.

Beräknade inkomster (euro)

   
Olycksfall (försäkringsavgifter) 16 600 000
Förmån som motsvarar grupplivförsäkring 1 300 000
Gamla affärsverk 30 000
Lagen om offentlig arbetskraftsservice, invandring, nämndemän 550 000
Forststyrelsens ansvarsavgift 90 000
Militär krishantering 200 000
Trafikskador 1 450 000
Sammanlagt 20 220 000

2013 budget 20 220 000
2012 budget 20 510 000
2011 bokslut 17 987 999