Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
              10. Tullverkets inkomster
              25. Inkomster av metallmynt
              52. Försäkringsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnarPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 130 950 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Under momentet inflyter inkomster som är ersättning som andra pensionsanstalter betalt till staten för pensionsutgifter som dessa med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) ansvarar för. Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.63. I inkomstposten under momentet har beaktats ersättningar utifrån som intäktsförs till statens pensionsfond.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2013 (2470).


2013 budget 130 950 000
2012 budget 113 538 000
2011 bokslut 100 440 374