Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
              10. Tullverkets inkomster
              25. Inkomster av metallmynt
              52. Försäkringsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

50. Överföring från statens pensionsfondPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 688 792 000 euro.

Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Överföringen grundar sig på lagen om statens pensioner (1295/2006). Ur statens pensionsfond överförs årligen till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 % av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av lagen.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2013 (2470).


2013 budget 1 688 792 000
2012 II tilläggsb. -20 300 000
2012 budget 1 636 934 000
2011 bokslut 1 509 380 155