Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
              10. Tullverkets inkomster
              25. Inkomster av metallmynt
              52. Försäkringsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

10. Tullverkets inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 4 474 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) tullagen (1466/1994)

2) finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer (1194/2010).

Under momentet intäktsförs också uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter.

Beräknade inkomster (euro)

   
Offentligrättsliga prestationer 2 354 000
Företagsekonomiska prestationer 515 000
Uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter 241 000
Övriga inkomster av blandad natur 1 364 000
Sammanlagt 4 474 000

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 2 798,7 2 798,7 2 869,5
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 247,4 3 247,4 3 302,2
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -448,7 -448,7 -432,6
Kostnadsmotsvarighet, % 86,2 86,2 86,9

En del av tullverkets offentligrättsliga prestationer säljs av rimlighetsskäl till ett pris som understiger självkostnadspriset. Prestationerna i fråga är:

  • — vissa förhandsavgöranden och
  • — vissa registreringsbeslut.

Mål för resultatet av verksamheten

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
Funktionell effektivitet      
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % 108,3 108,3 108,0

2013 budget 4 474 000
2012 budget 4 485 000
2011 bokslut 4 804 515