Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

26. Inrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar

Under momentet beräknas inflyta 16 578 000 euro.

Förklaring:Det inflöde som beräknas bli intäktsfört till Finland under 2013 består av 2013 års förskottsbetalningar från fonden för de yttre gränserna, återvändandefonden, integrationsfonden och flyktingfonden samt av andra förskott och slutbetalningar från tidigare år.

De utbetalningar som görs av medel som inflyter som inkomster har budgeterats under moment 26.01.22. Inkomsterna och utgifterna för fonderna inom det allmänna programmet 2007—2013 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Beräknade inkomster (1 000 euro)

Årsprogram 2007—2009 2010 2011 2012 2013 Sammanlagt
             
Flyktingfonden - - 590 - 1 520 2 110
Fonden för de yttre gränserna - 2 566 2 795 - 6 876 12 236
Integrationsfonden - - 448 - 708 1 156
Återvändandefonden - - 278 - 798 1 076
Sammanlagt - 2 566 4 111 - 9 901 16 578

2013 budget 16 578 000
2012 budget 12 188 000
2011 bokslut 8 333 750

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 450 000 euro.

Förklaring:Det inflöde som beräknas bli intäktsfört under 2013 består av återbetalningar av anslag från tidigare budgetår som har beviljats förläggningarna på basis av antalet asylsökande, inkomster av försäljning av beslagtagna föremål och övriga inkomster.

Beräknade inkomster (euro)

   
Återbetalningar av anslag som beviljats förläggningarna 350 000
Inkomster av försäljning av beslagtagna föremål 50 000
Övriga inkomster 50 000
Sammanlagt 450 000

2013 budget 450 000
2012 budget 450 000
2011 bokslut 608 738