Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

20. UtsökningsavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 69 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 67 503 68 000 69 000
— övriga intäkter 67 - -
Intäkter sammanlagt 67 570 68 000 69 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 42 476 43 000 43 000
— andel av de gemensamma kostnaderna 24 951 22 000 25 000
Kostnader sammanlagt 67 427 65 000 68 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 143 3 000 1 000
Kostnadsmotsvarighet, % 100 105 101

2013 budget 69 000 000
2012 budget 68 000 000
2011 bokslut 68 535 964