Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

10. Domstolarnas inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 25 400 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) och motsvarande förordning (1214/2010), lagen om köpvittnen (573/2009) samt äktenskapsförordningen (820/1987).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 30 644 22 300 25 200
— övriga intäkter 178 200 200
Intäkter sammanlagt 30 822 22 500 25 400
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 54 100 42 000 45 000
— andel av de gemensamma kostnaderna 38 300 28 000 32 000
Kostnader sammanlagt 92 400 70 000 77 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -61 578 -47 500 -51 600
Kostnadsmotsvarighet, % 33 32 33

2013 budget 25 400 000
2012 budget 22 500 000
2011 bokslut 30 821 768