Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
              99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

10. Domstolarnas inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 25 400 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) och motsvarande förordning (1214/2010), lagen om köpvittnen (573/2009) samt äktenskapsförordningen (820/1987).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer30 64422 30025 200
— övriga intäkter178200200
Intäkter sammanlagt 30 82222 50025 400
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader54 10042 00045 000
— andel av de gemensamma kostnaderna38 30028 00032 000
Kostnader sammanlagt 92 40070 00077 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -61 578-47 500-51 600
Kostnadsmotsvarighet, % 333233

2013 budget25 400 000
2012 budget22 500 000
2011 bokslut30 821 768