Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

25. Justitieministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Domstolarnas inkomster

Under momentet beräknas inflyta 25 400 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) och motsvarande förordning (1214/2010), lagen om köpvittnen (573/2009) samt äktenskapsförordningen (820/1987).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 30 644 22 300 25 200
— övriga intäkter 178 200 200
Intäkter sammanlagt 30 822 22 500 25 400
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 54 100 42 000 45 000
— andel av de gemensamma kostnaderna 38 300 28 000 32 000
Kostnader sammanlagt 92 400 70 000 77 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -61 578 -47 500 -51 600
Kostnadsmotsvarighet, % 33 32 33

2013 budget 25 400 000
2012 budget 22 500 000
2011 bokslut 30 821 768

20. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 69 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 67 503 68 000 69 000
— övriga intäkter 67 - -
Intäkter sammanlagt 67 570 68 000 69 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 42 476 43 000 43 000
— andel av de gemensamma kostnaderna 24 951 22 000 25 000
Kostnader sammanlagt 67 427 65 000 68 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 143 3 000 1 000
Kostnadsmotsvarighet, % 100 105 101

2013 budget 69 000 000
2012 budget 68 000 000
2011 bokslut 68 535 964

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 200 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna baserar sig på justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde (1376/2010), justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer (1283/2005) och justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå (59/2012). Under momentet inflyter dessutom den utdelning som enligt konkurslagen ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna.


2013 budget 200 000
2012 budget 200 000
2011 bokslut 112 727