Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

24. Utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 14 710 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter i form av återbäringar av medlemsavgifter och finansiella bidrag från internationella organisationer och av biståndspengar samt andra inkomster som inte har nettobudgeterats under förvaltningsområdets utgiftsmoment.

Av inkomsterna föranleds 810 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 250 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Luxemburgs utrikesministerium, 50 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och den tyska utvecklingssamarbetsorganisationen (GIZ), 200 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Nederländernas utrikesministerium samt 11 900 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID). Med inkomsterna från dessa samarbetsprojekt täcks utgifterna för projekten. Utgifterna har budgeterats under moment 24.30.66.


2013 budget 14 710 000
2012 II tilläggsb. 14 311 000
2012 budget 7 661 000
2011 bokslut 15 531 024