Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
              99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

24. Utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 14 710 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter i form av återbäringar av medlemsavgifter och finansiella bidrag från internationella organisationer och av biståndspengar samt andra inkomster som inte har nettobudgeterats under förvaltningsområdets utgiftsmoment.

Av inkomsterna föranleds 810 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 250 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Luxemburgs utrikesministerium, 50 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och den tyska utvecklingssamarbetsorganisationen (GIZ), 200 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Nederländernas utrikesministerium samt 11 900 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID). Med inkomsterna från dessa samarbetsprojekt täcks utgifterna för projekten. Utgifterna har budgeterats under moment 24.30.66.


2013 budget14 710 000
2012 II tilläggsb.14 311 000
2012 budget7 661 000
2011 bokslut15 531 024