Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2013

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande förslag till statsbudgeten för 2013.

Helsingfors den 17 september 2012

Statsministerns ställföreträdare, finansminister

JUTTA URPILAINEN

Avdelningschef, budgetchef Hannu Mäkinen