Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       02. Valvonta
            04. Lääkelaitoksen toimintamenot
            06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
            20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       20. Työttömyysturva
       40. Eläkkeet
       50. Veteraanien tukeminen
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       80. Maatalousyrittäjien lomitustoiminta
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2013

04. Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 172 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenojen rahoittamiseen 1.11.2009 lukien.

Selvitysosa: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus perustetaan 1.11.2009 lukien. Lisämäärärahan tarve aiheutuu influenssa A(H1N1) aiheuttamista lääkitysturvallisuuden varmistamisesta aiheutuvista varautumisvaiheen lisätehtävistä. Nämä tehtävät on määritelty kansallisessa varautumissuunnitelmassa. Lisätarvetta aiheutuu varautumisvaiheessa lääketurvallisuuteen liittyvän varallaolon laajentamisesta ilta-aikaan ja viikonloppuihin, lääkkeiden tehostetusta laadunvalvonnasta, lääkelogistiikan ja lääkkeiden kulutuksen tehostetusta seurannasta sekä viestinnän tehostamisesta.


2009 II lisätalousarvio172 000
2009 talousarvio1 363 000
2008 tilinpäätös1 363 000
2007 tilinpäätös700 115