Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
              01. Energimarknadsverkets omkostnader
              20. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Energistöd
              42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen
              43. Kyotomekanismerna
              44. Produktionsstöd för förnybar energi
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 150 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd för utgifter som föranleds av ersättningsinvesteringar i elnätet i Utsjokiregionen till bolaget Tunturiverkko Oy, som bildas till följd av att Utsjoen Sähköosuuskunta och Inergia Oy:s elnätsverksamheter slås samman.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I syfte att trygga elförsörjningen i Norra Lappland ska ersättningsinvesteringarna i elnäten i Utsjokiregionen stödjas. Med hjälp av stödet skapas förutsättningar för uppkomsten av ett större elnätsbolag samtidigt som elförsörjningen i Utsjoki tryggas på ett hållbart sätt så att överföringspriserna på el hålls på en skälig nivå. Det är här fråga om ett EU-statsstöd enligt artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som uppfyller förutsättningarna i kommissionens beslut 2005/842/EG och som inte omfattas av notifieringsplikt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring25
Sammanlagt25

2013 budget150 000
2012 budget125 000
2011 bokslut100 000