Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
              01. Energimarknadsverkets omkostnader
              20. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Energistöd
              42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen
              43. Kyotomekanismerna
              44. Produktionsstöd för förnybar energi
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådan utrednings- provnings-, metodutvecklings- och informationsverksamhet som främjar materialeffektiviteten

2) för delfinansiering av projekt som finansieras av EU.

Förklaring: Anslaget används för bakgrundsutredningar och andra projekt som stöder utarbetandet av ett nationellt materialeffektivitetsprogram i enlighet med regeringsprogrammet. Dessutom används anslaget bl.a. till utveckling och utvärdering av mätare på olika nivåer för materialeffektiviteten, som betjänar effektiveringen av det finska näringslivets konkurrenskraft och användningen av naturresurserna, till utveckling av ett nationellt kompetensnätverk för resurseffektivitet, främjande av ekoplaneringen och Motiva Oy:s verksamhet som servicecentral för materialeffektivitet samt till utveckling av metoder för att utnyttja materialströmmar mellan verksamhetsställen.

Samhälleliga effektmål
  • — En effektivare användning av material ökar energieffektiviteten och konkurrenskraften och främjar en övergång till hållbara produktions- och konsumtionsmönster.

2013 budget500 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget500 000
2011 bokslut700 000