Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
              43. Landskapsutvecklingspengar
              62. Utveckling av landsbygden
              (63.) Kajanalands utvecklingspengar
              64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007—2013
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

(63.) Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Förklaring: Anslaget föreslås bli struket ur budgeten eftersom förvaltningsförsöket i Kajanaland upphört.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Övriga ändringar (Överföringen för träförsörjningen i Kajanaland)-240
Överföring till moment 35.10.61-692
Överföring till moment 32.30.44-39
Överföring till moment 31.30.63-668
Överföring till moment 31.10.20-14 723
Överföring till moment 31.01.29-3 239
Överföring till moment 30.60.45-202
Överföring till moment 30.50.31-121
Ytterligare besparingar inom ANM:s förvaltningsområde-20 400
Sysselsättningsförsöket i Paltamo-3 269
Minskad utbetalning av tilläggsfullmakter-600
Bortfall av av en post av engångsnatur-1 996
Sammanlagt-46 189

2012 II tilläggsb.2 470 000
2012 budget46 189 000
2011 bokslut56 216 000