Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2018
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
       10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
       20. Yrkesutbildning
       40. Högskoleundervisning och forskning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur
            01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
            03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
            04. Omkostnader för Museiverket
            05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
            06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
            31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer
            50. Vissa understöd
            52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst
            53. Statsunderstöd för lokalkostnader
            96. Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2013