Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
              01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd
              52. Statsgaranti för studielån
              55. Studiepenning och bostadstillägg
              57. Måltidsstöd till högskolestuderande
              58. Understöd för ersättning av hyreskostnader
              59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 549 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse för ersättande av hyreskostnader för lokaler som behövs för högskolestuderandenas hälsovård

2) till betalning av understöd för ersättande av hyreskostnader för statliga jordområden som överlåtits för studiebostadsbruk, om fastigheten i främsta hand används till boende för studerande som är berättigade till studiestödets bostadstillägg eller till bostadsbidrag, förutsatt att den aktuella kommunen med ett motsvarande belopp stöder boende för studerande.

Förklaring: Hyrorna har prissatts så att de inkluderar det mervärdesskattebelopp som universiteten ska betala för de lokaler som de hyr ut i andra hand till Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Studenternas hälsovårdsstiftelse 3 947 000
Bostadsorganisationerna för studerande1 602 000
Sammanlagt 5 549 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökning av hyreskostnaderna305
Sammanlagt305

2013 budget5 549 000
2012 II tilläggsb.234 000
2012 budget5 244 000
2011 bokslut5 244 000