Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
              20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter
              21. Utvecklande av vuxenutbildningen
              30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
              31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning
              32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning
              33. Kompetensprogrammet för unga vuxna
              51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader
              (52.) Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader
              53. Statsunderstöd till organisationer
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

33. Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 27 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) för yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas vid en läroanstalt eller i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen

2) till statsunderstöd för handlednings- och rådgivningstjänster, högst 2 000 000 euro.

Antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel är högst 2 530. Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 1 530. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro.

Trots kvoten för studerandeårsverken får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring: I enlighet med kompetensprogrammet för unga vuxna används anslaget för sådan utbildning för unga vuxna i åldern 20—29 år utan utbildning på grundstadiet som ordnas vid läroanstalter eller i form av läraoavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen samt för förbättrande av handlednings- och rådgivningstjänster riktade till vuxna. Målet är att ca 4 000 studerande som hör till målgruppen inleder sina studier varje år under programperioden.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statsandelar för driftskostnader för utbildning vid läroanstalter20 000 000
Statsandelar för driftskostnader för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning5 000 000
Statsunderstöd för handlednings- och rådgivningstjänster (högst)2 000 000
Sammanlagt 27 000 000

2013 budget27 000 000