Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
              20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter
              21. Utvecklande av vuxenutbildningen
              30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
              31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning
              32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning
              33. Kompetensprogrammet för unga vuxna
              51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader
              (52.) Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader
              53. Statsunderstöd till organisationer
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 142 175 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till utvecklande av servicen till arbetslivet och av utbildningens kvalitet, för prov- och materialtjänster för fristående examina samt för slutbetalningar och rättelser för tidigare år, högst 8 050 000 euro.

Antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel är högst 16 970. Trots kvoten för studerandeårsverken får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet så att priset per enhet sänks i syfte att öka antalet kalkylerade studerandeårsverken.

Målet är att ca 19 280 personer år 2013 inleder yrkesinriktad tilläggsutbildning som syftar till examen och att antalet studerande uppgår till ca 33 800. Av dessa avlägger ca 80 % yrkesexamen eller en del därav som fristående examen före utgången av 2015.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statsandel för driftskostnader134 125 000
Statsunderstöd för utvecklande av servicen till arbetslivet och av utbildningens kvalitet, för prov- och materialtjänster för fristående examina samt för slutbetalningar och rättelser för tidigare år (högst)8 050 000
Sammanlagt 142 175 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)-6 000
Annan förändring av verksamhetens omfattning (den temporära ökningen upphör)-4 600
Sammanlagt-10 600

2013 budget142 175 000
2012 I tilläggsb.2 000 000
2012 budget152 775 000
2011 bokslut148 339 128