Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
              01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
              02. Utbildningsstyrelsens omkostnader
              03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
              04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättskyddsnämnden för studerande
              21. Internationellt samarbete
              22. Vissa dispositionsrättsersättningar
              29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet
              66. Finansiella bidrag till internationella organisationer
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 102 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

   
1.Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 284 000
2.Understöd till Finlands Sjömanskyrka, skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området618 000
 — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 152 000
3.Understöd till registrerade religionssamfund200 000
Sammanlagt 3 102 000
Fullmakt

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd för kostnaderna för ombyggnad av de lokaler som Sjömanskyrkan i Rotterdam har till ett belopp av högst 1 200 000 euro åren 2013—2015. Understödet beviljas som tre lika stora understöd på 400 000 euro förutsatt att Kyrkostyrelsen beviljar ett lika stort understöd för samma ändamål av sina medel.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Understöd för ombyggnad av Sjömanskyrkan i Rotterdam (punkt 2 i dispositionsplanen)400
Förändring i kostnadsnivån (punkt 1 i dispositionsplanen)58
Bortfall av engångsutgift-200
Sammanlagt258

2013 budget3 102 000
2012 budget2 844 000
2011 bokslut2 620 000