Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       01. Kommunikationsministeriet
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket
            21. Sjöfartsverkets omkostnader
            78. Vissa vattenvägsprojekt
       32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik
       40. Banförvaltningscentralen
       60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik
       99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2013

30. SjöfartsverketPDF-versio

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 300 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att kostnaderna stigit mer än beräknat.


2006 II tilläggsb.1 300 000
2006 I tilläggsb.1 100 000
2006 budget94 674 000
2005 bokslut17 466 000
2004 bokslut17 515 000

78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 100 000 euro.

Förklaring: På grund av ändrade tidtabeller för projekten beviljas för projektet farleden till Torneå ett tillägg av 0,4 miljoner euro och avdras från anslaget för projektet farleden till Brahestad 1,5 miljoner euro. Tilläggsanslaget för farleden till Torneå utgörs av en ombudgetering av den del av anslaget som blev oanvänd år 2005. Den egentliga fördjupningen av farleden till Brahestad inleds år 2007. Fullmakterna att ingå avtal i fråga om projekten ändras inte.

Projekt
Oavslutade vattenvägsprojektFärdigFullmakt att ingå avtal
mn €
Använt
mn €
Budget
mn €
II tilläggsbudget
mn €
Senare
finansieringsbehov
mn €
       
Farleden till Torneå200711,00,16,50,44,0
Farleden till Brahestad200830,0-2,0-1,529,5
Sammanlagt 41,00,18,5-1,133,5


2006 II tilläggsb.-1 100 000
2006 budget8 500 000
2005 bokslut98 713