Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
              01. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen
              02. Separat budgeterade löneutgifter
              03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang
              10. Främjande av säkerheten i arbetet
              (20.) Främjande av välbefinnande i arbetet
              60. Överföringar till Utbildningsfonden
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

(20.) Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring: Stödfunktionerna i anslutning till arbetshälsan och arbetarskyddet inom statsförvaltningen omorganiserades från ingången av 2012. I det sammanhanget upphörde verksamheten vid Statens arbetarskyddsfond och samtidigt koncentrerades de utvecklingspengar som riktas till statliga organisationer till Statskontoret. Det anslag som tidigare budgeterats under momentet överförs till moment 28.20.01 till Statskontorets förfogande för att utveckla dessa funktioner och för utvecklingsfinansiering som fördelas till ämbetsverken. Fr.o.m. 2013 samlas denna del av finansieringen av verksamheten in i samband med olycksfallsförsäkringspremien, och därför finns det inte behov av någon särskild budgetfinansiering.

Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2012 budget675 000
2011 bokslut895 000