Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
              70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 76 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av ett utsjöbevakningsfartyg samt till anskaffningens förvaltnings-, rese- och planeringskostnader

2) till anskaffning av nya AB/B 412-helikoptrar till Gränsbevakningsväsendet

3) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikopter

4) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar.

De tilläggsbehov som föranleds av höjda index och valutakurser föranledda av beställningsfullmakterna samt de avdrag som föranleds av sänkta index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Under momentet får också intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal.

Förklaring: Under moment 26.01.22 beräknas bokförings- och bruksrätt för sammanlagt ca 1 500 000 euro av årsprogrammen för 2010—2012 inom ramen för fonden för de yttre gränserna anvisas för anskaffning av tvåmotoriga helikoptrar och 866 000 euro för anskaffning av patrullbåtar år 2013.

I den andra tilläggsbudgeten för 2009 beviljades Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för anskaffning av ett utsjöbevakningsfartyg samt 3 000 000 euro för planeringen av fartyget och beredningen av anskaffningen. Beställningsfullmakten förnyades i den första tilläggsbudgeten 2010 samt i budgeten för 2011 samt höjdes i den tredje tilläggsbudgeten 2011. Anskaffningen infaller åren 2009—2013 och totalkostnadsförslaget är 97 000 000 euro.

I budgeten 2011 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för ersättande av AB/B 412-helikopterflottan. Fullmakten förnyades i budgeten för 2012. Totalkostnadsförslaget för anskaffningen är 62 000 000 euro. Anskaffningen får efter 2013 medföra utgifter till ett belopp av sammanlagt 18 000 000 euro. För projektet ansöks det om sammanlagt 12 000 000 euro från årsprogrammen för 2012 och 2013 inom ramen för EU:s fond för de yttre gränserna.

I den andra tilläggsbudgeten för 2012 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för modifiering och G-underhåll av AS 322 Super Puma- sjöräddningshelikopter. Med stöd av fullmakten ingicks år 2012 ett modifikations- och underhållsavtal. Projektet infaller åren 2012—2017 och totalkostnadsförslaget är 33 710 000 euro. Anskaffningen får efter 2013 medföra utgifter till ett belopp av sammanlagt 31 710 000 euro.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 2013201420152016 Sammanlagt
fr.o.m. 2013
      
Ersättande av AB/B 412-helikopterflottan22 00018 000--40 000
Modifiering och G-underhåll av Super Puma2 000-4 71027 00033 710
Anskaffning av utsjöbevakningsfartyg52 000---52 000
Utgifter sammanlagt76 00018 0004 71027 000125 710

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring34 000
Sammanlagt34 000

2013 budget76 000 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget42 000 000
2011 bokslut24 910 000