Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
              21. Ordnar
              26. Finland 100
              58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

90. Övriga utgifterPDF-versio

21. Ordnar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 640 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av kostnaderna för hederstecken som utan lösen tilldelas statstjänstemän och andra.


2013 budget640 000
2012 budget640 000
2011 bokslut564 340

26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas till lönekostnader och andra kostnader som orsakas av beredningen av 100-årsjubileet av Finlands självständighet.


2013 budget100 000

58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 63 000 euro.

Anslaget får användas som understöd för stödjande av det riksomfattande traditionsarbete som utförs inom Traditionsförbundet Eklövet.

Förklaring: I anslutning till veteranpolitiken grundades våren 2003 Traditionsförbundet Eklövet, vars syfte är att sköta och värna om arvet efter Finlands krig åren 1939—­1945 och veteranerna från krigen.


2013 budget63 000
2012 budget63 000
2011 bokslut75 000