Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
         01. Republikens president
              01. Presidentens arvode och dispositionsmedel
              20. Utgifter för besök och mötesresor
         02. Republikens presidents kansli
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Presidentens arvode och dispositionsmedel (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 359 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter enligt lagen om arvodet till republikens president (1152/2011). Därtill får anslaget användas till betalning av utgifter som föranleds av sådana evenemang som anordnas av presidenten eller presidentens övriga verksamhet som inte budgeterats under omkostnadsmomentet eller moment 22.01.20.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Det år 2012 höjda arvodet betalas för hela året6
Sammanlagt6

2013 budget359 000
2012 budget353 000
2011 bokslut297 000