Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
              01. Utrikespolitiska institutets omkostnader
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

30. Utrikespolitiska institutetPDF-versio

01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 257 000 euro.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har som inkomster beaktats bl.a. intäkterna av beställningar och annonser inom publikationsverksamheten samt, på basis av redan ingångna avtal, projektanslag för forskning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 3 7323 3683 487
Bruttoinkomster 498126230
Nettoutgifter 3 2333 2423 257
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år431  
— överförts till följande år307  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Pris/kostnadsjusteringar av hyrorna för lokaler15
Sammanlagt15

2013 budget3 257 000
2012 budget3 242 000
2011 bokslut3 109 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 183 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökning av mervärdesskatteutgifterna6
Sammanlagt6

2013 budget183 000
2012 budget177 000
2011 bokslut180 397