Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
              01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 920 000 euro.

Förklaring: Av anslaget används 5 515 000 euro till utgifterna för skötseln av de grundläggande uppgifter som justitieombudsmannens kansli har, och 405 000 euro används till utgifterna för Människorättscentret som finns i anslutning till kansliet och för centrets människorättsdelegation som har 40 medlemmar. Människorättscentret är ett operativt sett självständigt statligt organ som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Justitieombudsmannens kansli har som mål att alla klagomål ska behandlas inom en tid på högst ett år.

Tyngdpunkten i Människorättscentrets verksamhet som inleddes 2012 kommer till en början att ligga på utvecklande av det nationella samarbetet och informationsutbytet i fråga om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, på informationsverksamhet samt på främjande av utbildning och upplysning om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av Människorättscentrets omkostnader (ett helt verksamhetsår)26
Sammanlagt26

2013 budget5 920 000
2012 budget5 894 000
2011 bokslut5 270 573