Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              01. (21.10.01, delvis) Omkostnader för riksdagens kansli
              02. (21.10.01, delvis) Omkostnader för den grundliga renoveringen
              29. Mervärdesskatteutgifter
              70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt
              74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

02. (21.10.01, delvis) Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 769 000 euro.

Anslaget får användas till sådana inrednings- och inventarieutgifter, anskaffningar av utrustning, flyttnings- och transportkostnader samt hyreskostnader för lokaler och områden samt andra motsvarande driftsutgifter som den grundliga renoveringen orsakar.

Förklaring: Anslaget får användas till de driftsutgifter för den grundliga renoveringen som fastighetsbyrån budgeterat och som innefattar bl.a. reparationer av inventarier i tillfälliga lokaler och i de lokaler som ska tas i bruk efter den grundliga renoveringen, anskaffningar av inredning, inventarier och utrustning, flyttnings- och transportkostnader, hyreskostnader för tillfälliga lokaler och kostnader för ändring och planering av dem samt andra sådana hyreskostnader för lokaler och områden som uppkommer till följd av den grundliga renoveringen.

Kostnaderna för inventarier och utrustning enligt projektet för den grundliga renoveringen beräknas uppgå till sammanlagt ungefär 15 miljoner euro, kostnaderna för tillfälliga lokaler och arrangemang samt flyttningskostnaderna beräknas uppgå till sammanlagt ungefär 14 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökning av omkostnaderna till följd av den grundliga renoveringen (utgifter för inventarier, ändring och planering samt hyreskostnader för tillfälliga lokaler)1 099
Sammanlagt1 099

2013 budget2 769 000
2012 budget1 670 000
2011 bokslut1 542 997