Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
              01. Omkostnader för riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. RiksdagsledamöternaPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 21 735 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Riksdagsledamöternas arvoden15 685 000
Riksdagsledamöternas kostnadsersättningar3 680 000
Riksdagsledamöternas resor i hemlandet2 370 000
Sammanlagt 21 735 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Priskorrigering i anslaget för resor i hemlandet3
Sammanlagt3

2013 budget21 735 000
2012 budget21 732 000
2011 bokslut21 048 430