Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
         01. Ränteinkomster
         03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
         04. Andel i statens penninginstituts vinst
              01. Andel i Finlands Banks vinst
         05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

04. Andel i statens penninginstituts vinstPDF-versio

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet beräknas inflyta 150 000 000 euro.

Förklaring: Enligt lagen om Finlands Bank (214/1998) ska en del av bankens vinst reserveras för statens behov. Enligt lagen ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden av vinsten reserveras för statens behov. Bankfullmäktige kan dock enligt lagen besluta att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek. Den andel som ska intäktsföras till staten innehåller ANFA-placeringsintäkternas andel, som uppgår till 0,4 miljoner euro år 2013. Motsvarande utgift har budgeterats under moment 28.01.69.

 2009201020112012
     
Intäktsföring av Finlands Banks vinst, mn euro250260195185
Andel av vinsten från året innan, %60626973

2013 budget150 000 000
2012 II tilläggsb.35 000 000
2012 budget150 000 000
2011 bokslut195 000 000