Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
         01. Ränteinkomster
         03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
              01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier
         04. Andel i statens penninginstituts vinst
         05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktierPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 419 000 000 euro i nettoinkomster.

Momentet är delvis nettobudgeterat. Högst 4 000 000 euro av de inkomster som under momentet inflyter av försäljningen av aktier får användas till betalning av försäljningsprovisioner föranledda av aktieförsäljningen.

Förklaring: Inkomsterna inflyter som utdelningsinkomst från statens aktieinnehav, som kapitalåterbäring och som inkomst från försäljning av statens aktier. Den allmänna utgångspunkten för utdelningspolitiken är att statsbolag och statens intressebolag betalar utdelning som mätt i utdelning per resultat motsvarar börsbolagens normala nivå.

Utdelningsinkomsterna beräknas uppgå till 1 019 miljoner euro och nettoinkomsterna från aktieförsäljning har i likhet med tidigare år beräknats uppgå till 400 miljoner euro.


2013 budget1 419 000 000
2012 budget1 400 000 000
2011 bokslut1 306 840 025