Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
         01. Ränteinkomster
              04. Räntor på statens lån till affärsverken
              05. Räntor på övriga lån
              07. Räntor på depositioner
              09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar
         03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
         04. Andel i statens penninginstituts vinst
         05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnarPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 18 900 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Statskontoret får inkomster i form av ränta på ersättningar för sådana pensionsutgifter som hör till andra pensionsanstalters ansvar och som Statskontoret betalat. Som räntesats används en ränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 179 § 4 mom. i ArPL.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.95.


2013 budget18 900 000
2012 budget20 000 000
2011 bokslut14 809 299