Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
              02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
              03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen
              04. Andra inkomster från EU
              20. Statens andel av inkomsten av totospel
              32. Växtförädlingsavgifter
              40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter
              41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv
              42. Avgifter för jakt på hjortdjur
              43. Spöfiskeavgifter
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
              99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

43. SpöfiskeavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 2 896 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på 88 § i lagen om fiske (286/1982).

Spöfiskeavgiften är fortfarande 29 euro för ett kalenderår och 7 euro för en fiskeperiod på sju dygn. År 2011 betalades 87 419 länsvisa spöfiskeavgifter för ett kalenderår och 41 830 avgifter för en period på sju dygn. Då det beräknas att antalet spöfiskeavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till minst 89 000 och antalet spöfiskeavgifter som gäller fiskeperioder på sju dygn till minst 45 000 år 2013, inflyter totalt 2 896 000 euro. Ett belopp som motsvarar de inkomster som beräknas inflyta av spöfiskeavgifterna år 2012 och från vilket har dragits av de beräknade utgifter som staten föranleds för att ta ut avgiften 2012 delas ut till ägarna av fiskevattnen 2013. Denna utgift har antecknats under moment 30.40.52.


2013 budget2 896 000
2012 budget2 867 000
2011 bokslut2 894 185