Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
              02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
              03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen
              04. Andra inkomster från EU
              20. Statens andel av inkomsten av totospel
              32. Växtförädlingsavgifter
              40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter
              41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv
              42. Avgifter för jakt på hjortdjur
              43. Spöfiskeavgifter
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
              99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

02. Inkomster från EU för landsbygdsutvecklingPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 304 500 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Inkomsterna innehåller de löpande betalningar från EJFLU som hänför sig till utgifterna för programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet under moment 30.10.61, 30.20.43, 30.20.44 och 30.20.45. Från EJFLU beräknas inflyta 331 500 000 euro. När 27 000 000 euro av detta intäktsförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond, beräknas det att 304 500 000 euro flyter in under momentet.

Uppskattning av de inkomster som inflyter inom ramen för olika program (mn euro)

ProgramIntäktsförs
i budgeten
Intäktsförs
till Gårdsbrukets utvecklingsfond
Intäktsförs
sammanlagt
Motsvarande utgifter under moment
     
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007—2013     
Företagsstöd och utvecklingsprojekt76,627,0103,630.10.61 och Gårdsbrukets utvecklingsfond
Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar107,8 107,830.20.43
Kompensationsbidrag119,7 119,730.20.44
Avträdelsestöd och stöd för beskogning av åker0,4 0,430.20.45
Sammanlagt EJFLU 304,527,0331,5 

2013 budget304 500 000
2012 budget302 000 000
2011 bokslut266 510 969