Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
       10. Trafiknätet
       30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
       40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
            50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet
       50. Forskning
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2013

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikationPDF-versio

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 549 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Kommunikationsverket får fullmakt att ingå avtal för 1 045 000 euro för finansiering av bredbandsprojekt.

Förklaring: På grund av ansökningsprocessen i anslutning till understöden för bredbandsprojekt och hur projekten framskrider kommer anslagen med avvikelse från den ursprungliga uppskattningen att användas under de sista åren av den reserverade projekttiden.

Beviljandet av tilläggsfullmakten beror på att vissa projekt kostat mindre än beräknat eller på att projekt har ställts in. Detta ändrar inte den fullmakt på 69,5 miljoner euro som beviljats för projektet.


2015 IV tilläggsb.2 549 000
2015 budget16 000 000
2014 bokslut11 909 000
2013 bokslut18 870 000