Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning och forskning
            01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader
            05. Naturresursinstitutets omkostnader
            23. Administrativa arrangemang
       10. Utveckling av landsbygden
       20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
       40. Naturresursekonomi
       64. Forststyrelsen
       70. Lantmäteri och datalager
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 71 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av överföringsutgifter som ingår i projektfinansiärernas finansieringsandelar i samfinansierad verksamhet och i samarbete.

Förklaring: Tillägget är en överföring från moment 30.01.23 för genomförandet av tre utvecklingsprojekt.


2019 IV tilläggsb.71 000
2019 II tilläggsb.900 000
2019 budget73 155 000
2018 bokslut70 570 000
2017 bokslut72 401 000