Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       02. Valvonta
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
            01. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
            02. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus
       20. Työttömyysturva
       40. Eläkkeet
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2013

01. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan lisäys aiheutuu organisaatiomuutoksen valmisteluun liittyvistä ylimääräisistä menoista. Lisämäärärahan mitoituksessa on otettu huomioon puolet Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ja Kansanterveyslaitoksen organisaatiomuutokseen liittyvistä toimintojen uudelleenjärjestämisen valmistelusta aiheutuvista välttämättömistä lisäkustannuksista.


2008 III lisätalousarvio500 000
2008 II lisätalousarvio216 000
2008 talousarvio24 294 000
2007 tilinpäätös23 529 000
2006 tilinpäätös22 682 000