Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2008
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01.  (28.01, osa, 26.01, osa, 26.05, 26.06 ja 26.07, osa) Hallinto
            (03.) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
            (05.) Valtiokonttori
            (07.) Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset
         10.  (28.18, 40 ja 99, osa) Verotus ja tullitoimi
            (18.) Verohallinto
         20.  (28.01, osa, 05 ja 60) Palvelut valtioyhteisölle
         30.  (28.03 ja 52) Tilastotoimi ja taloudellinen tutkimus
            (39.) Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
            (40.) Tullilaitos
         40.  (28.80, osa) Valtionhallinnon kehittäminen
         50.  (28.07) Eläkkeet ja korvaukset
            (52.) Tilastokeskus
            (60.) Senaatti-kiinteistöt
         60.  (28.80, osa, 81 ja 99, osa) Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
              01.  (28.81.01) Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
              02.  (28.81.02) Erikseen budjetoidut palkkamenot
              03.  (28.80.25) Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot
              20.  (28.81.25) Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin
              60.  (28.80.60) Siirto Koulutusrahastolle
              95.  (28.81.95) Erikseen budjetoidut säädösperusteiset menot
              96.  (28.81.96) Edeltä arvaamattomat menot
              97.  (28.99.95) Valtion saatavien turvaaminen
         70.  (28.82, 84 ja 90) EU ja kansainväliset järjestöt
            (80.) Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet
         80.  (28.39) Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
            (81.) Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot
            (82.) Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille
            (84.) Kansainväliset rahoitusosuudet
            (90.) Suomen maksuosuudet Euroopan unionille
         90.  (26.01, osa ja 26.97) Kuntien tukeminen
         91.  (28.99, osa) Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
            (99.) Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2013

03. (28.80.25) Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 235 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lakkautuspalkkalain (182/1931) mukaisten lakkautuspalkkojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon edelliseltä vuodelta siirtyväksi arvioitu määrä ja lakkautuspalkkaa saavien henkilöiden eläkkeelle siirtyminen. Vanhuuseläkkeelle arvioidaan siirtyvän neljä lakkautuspalkkaa saavaa henkilöä vuonna 2008.

Momentin nimike on muutettu.


2008 talousarvio235 000
2007 talousarvio352 000
2006 tilinpäätös410 000