Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Bilskatt
              05. Överlåtelseskatt
              06. Lotteriskatt
              07. Fordonsskatt
              08. Avfallsskatt
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

08. AvfallsskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 70 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på avfallsskattelagen (1126/2010). Lagen reviderades vid ingången av 2011. I samband med ändringen utvidgades skattebasen för avfallsskatten så att den inte bara omfattar allmänna utan också privata avstjälpningsplatser, och skatten höjdes från 30 euro till 40 euro per ton avfall. Samtidigt beslutade man att höja avfallsskatten till 50 euro per ton avfall 2013.


2013 budget70 000 000
2012 II tilläggsb.-20 000 000
2012 budget90 000 000
2011 bokslut64 083 432