Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Bilskatt
              05. Överlåtelseskatt
              06. Lotteriskatt
              07. Fordonsskatt
              08. Avfallsskatt
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

05. ÖverlåtelseskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 606 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om överlåtelseskatt (931/1996). År 2012 är skatten 4 % på överlåtelsepriset för fastigheter och 1,6 % på överlåtelsepriset för värdepapper.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt. Skattesatsen för överlåtelseskatt för bostadsaktier och aktier i fastighetsbolag föreslås vara 2 % från ingången av 2013, och bostads- och fastighetsbolagens skuldandelar föreslås bli lagda till skattebasen för överlåtelseskatt. Till följd av dessa ändringar beräknas intäkterna från omsättningsskatten öka med 80 miljoner euro på årsnivå.

Den största delen av intäkterna från överlåtelseskatten inflyter från bostads- och fastighetshandeln. Intäkterna från överlåtelseskatten varierar betydligt från år till år bl.a. till följd av variationer i antalet företagsarrangemang som omfattas av skatten, liksom även till följd av konjunkturväxlingarna på bostads- och fastighetsmarknaden. I förslaget till inkomstpost har man utgått från antagandet att värdet på bostadshandeln ökar med 4 % år 2013. Överlåtelseskatten ska betalas inom 2—6 månader, i fråga om nya bostadsaktier t.o.m. senare än så, vilket innebär att förändringar i bostads- och fastighetshandeln syns med upp till ett års fördröjning i intäkterna från överlåtelseskatten.

Till överlåtelseskatten hänför sig 12 olika skatteutgifter. För 4 av dessa är det möjligt att beräkna ett värde. De viktigaste skatteutgifter som hänför sig till överlåtelseskatten beror på att överlåtelseskatt inte behöver betalas vid köp av första bostad samt på att handeln med värdepapper som är föremål för offentlig handel inte omfattas av överlåtelseskatten.

De viktigaste skatteutgifterna vid överlåtelsebeskattningen (mn euro)

 201120122013
    
Befrielse från överlåtelseskatt vid köp av första bostad959595
Befrielse från överlåtelseskatt för offentligt noterade värdepapper2 0002 0002 000
Övriga444
Sammanlagt 2 0992 0992 099

2013 budget606 000 000
2012 budget540 000 000
2011 bokslut544 013 171