Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
              01. Punktskatt på tobak
              04. Punktskatt på alkoholdrycker
              05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker
              07. Energiskatter
              08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedryckerPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 203 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010). Skattebeloppet för sötsaker är 95 cent per kilogram och för läskedrycker 11 cent per liter färdig dryck. Punktskatt tas ut på sötsaker, sötsaksliknande produkter, choklad, produkter som innehåller kakao, glass, saftglass och alkoholfria drycker och drycker som innehåller endast en liten mängd alkohol. När det gäller sötsaker och glass infördes punktskatten vid ingången av 2011. Samtidigt höjdes punktskatten på läskedrycker. Vid ingången av 2012 höjdes punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker med ca 50 miljoner euro.

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om sötsaker, glass och läskedrycker (mn euro)

 2011
bokslut
2012
budget
2013
budgetprop.
    
Sötsaker477477
Glass243434
Läskedrycker638892
Sammanlagt 134196203

Som skatteutgift minskar skattefriheten för vissa livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning och tillskottsnäring, barnmat och bantningspreparat det belopp som inflyter under momentet. Det beräknas att beloppet av skatteutgiften är ringa i förhållande till skatteintäkterna.


2013 budget203 000 000
2012 II tilläggsb.15 000 000
2012 budget181 000 000
2011 bokslut133 649 597