Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
              01. Punktskatt på tobak
              04. Punktskatt på alkoholdrycker
              05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker
              07. Energiskatter
              08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

04. Punktskatt på alkoholdryckerPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 429 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994). Punktskattebeloppet för starka alkoholdrycker är 43,40 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på mellanprodukter är på motsvarande sätt 29,76 euro och punktskatten på viner 28,36 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på öl per liter hundraprocentig alkohol är 29,90 euro.

Punktskatten på alkoholdrycker höjdes 2012, då punktskatten på öl och svaga genom jäsning tillverkade alkoholdrycker höjdes med 15 % och på övriga alkoholdrycker med 10 %. Skattehöjningen beräknas ha ökat skatteintäkterna med ca 115 miljoner euro, varav ca 15 miljoner euro får sin förklaring av Alkos justering av prissättningskoefficienterna. Den uppskattade konsumtionen av alkoholdrycker baserar sig på prognoser om alkoholkonsumtionen som finansministeriet har gjort upp i samarbete med olika aktörer.

Den förväntade utvecklingen av konsumtionen av skattebelagd alkohol

 2011 20122013
    
Förändring i konsumtionen av skattebelagd alkohol, %0-1½0

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om alkoholdrycker (mn euro)

 2011
bokslut
2012
budget
2013
budgetprop.
    
Etylalkohol440465465
Öl530590610
Viner och andra genom jäsning tillverkade produkter samt mellanprodukter311344354
Sammanlagt 1 2811 3991 429

Intäkterna av punktskatten på alkoholdrycker minskas av skattelättnaden för små bryggerier. Skatteutgiften uppgår till ca 4 miljoner euro.


2013 budget1 429 000 000
2012 budget1 399 000 000
2011 bokslut1 281 088 512