Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
              01. Punktskatt på tobak
              04. Punktskatt på alkoholdrycker
              05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker
              07. Energiskatter
              08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

01. Punktskatt på tobakPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 779 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter som punktskatt per enhet ut 22,50 euro för 1 000 stycken och som värderelaterad punktskatt 52 % beräknat på detaljhandelspriset, dock minst 146,00 euro per 1 000 stycken. Punktskatten på cigarrer och cigariller är 27 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på pip- och cigarettobak tas det ut 13,50 euro per kilogram och därtill 48 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter tas det ut 16,50 euro per kilogram och därtill 52 % av detaljhandelspriset, dock minst 87,50 euro per kilogram. För cigarettpapper och andra produkter som innehåller tobak tas det därtill ut punktskatt som är 60 % av detaljhandelspriset.

Punktskatten på tobak höjdes vid ingången av 2012, när punktskatten på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter höjdes med ca 25 % och på övriga tobaksprodukter med ca 10 %. Skattehöjningarna beräknas ha ökat skatteinkomsterna med ca 53 miljoner euro på årsnivå. Konsumtionen av skattebelagda tobaksprodukter beräknas minska något 2013.

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet i fråga om tobak (mn euro)

 2011
bokslut
2012
budget
2013
budgetprop.
    
Cigaretter657675701
Övriga tobaksprodukter827878
Sammanlagt 739753779

Till punktskatten på tobak hänför sig ingen skatteutgift.


2013 budget779 000 000
2012 budget753 000 000
2011 bokslut739 016 278