Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
            03. Autovero
            05. Varainsiirtovero
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Statsbudgeten 2013

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 110 000 000 euroa.

Selvitysosa: Toteutuneiden kertymätietojen perusteella arvioidaan momentin kokonaiskertymän nousevan 1 310 000 000 euroon.


2005 II lisätalousarvio110 000 000
2005 talousarvio1 200 000 000
2004 tilinpäätös1 234 906 994
2003 tilinpäätös1 206 651 783

05. Varainsiirtovero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 111 000 000 euroa.

Selvitysosa: Toteutuneiden kertymätietojen perusteella arvioidaan momentin kokonaiskertymän nousevan 535 000 000 euroon.


2005 II lisätalousarvio111 000 000
2005 I lisätalousarvio50 000 000
2005 talousarvio374 000 000
2004 tilinpäätös419 327 493
2003 tilinpäätös336 883 844