Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2013

III tilläggsbudgetproposition för 2013PDF-versio

 euro
ANSLAG
21. RIKSDAGEN10 000 000
10. Riksdagens kansli10 000 000
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag), avdrag-1 149 000
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag), tillägg1 149 000
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år), tillägg10 000 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE22 500 000
20. Gränsbevakningsväsendet22 500 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 000 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg20 500 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE30 292 000
01. Försvarspolitik och förvaltning1 992 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg1 992 000
10. Militärt försvar28 300 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 300 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg25 000 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-4 046 000
80. Överföringar till landskapet Åland-4 046 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag-4 046 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE50 710 000
10. Allmänbildande utbildning35 000 000
35. Understöd till projekt som gäller inomhusluften och fuktskador i allmänbildande läroanstalter och daghem (reservationsanslag 3 år)35 000 000
30. Vuxenutbildning1 000 000
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
40. Högskoleundervisning och forskning10 200 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg200 000
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag), tillägg10 000 000
80. Konst och kultur4 510 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 510 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE5 100 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning1 000 000
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
50. Vattenhushållning1 100 000
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg1 100 000
60. Skogsbruk3 000 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg3 000 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE226 500 000
10. Trafiknätet225 000 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg25 000 000
88. Rekapitalisering av Finavia Abp (reservationsanslag 3 år)200 000 000
50. Forskning1 500 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 500 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE28 700 000
20. Närings- och innovationspolitik3 700 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)0
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag), tillägg500 000
47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), tillägg200 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg3 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik25 000 000
51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg25 000 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE15 000 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård15 000 000
39. Understöd till kommunerna för projekt gällande inomhusluften och fuktskador i social- och hälsovårdens byggnader (reservationsanslag 3 år)15 000 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 500 000
10. Miljö- och naturvård4 500 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg4 500 000
20. Samhällen, byggande och boende0
60. Överföring till statens bostadsfond0
Anslagens totalbelopp 389 256 000