Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013
   Allmän motivering
        ALLMÄN MOTIVERING
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2013

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2013.

Anslag och balans

Med anledning av märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet föreslås en donation på 10 miljoner euro till Cultura-stiftelsen för inrättandet av en jubileumsfond.

Med beaktande av ökningen av anslagen med 10 miljoner euro ökar den andra tilläggsbudgeten för 2013 behovet av statens nettoupplåning med 10 miljoner euro. Statens nettoupplåning 2013 föreslås uppgå till 7,8 miljarder euro.

Ramen för valperioden

Efter tilläggsbudgetpropositionen uppgår nivån för de utgifter som omfattas av ramen till 42 685 miljoner euro år 2013. Den ofördelade reserven för 2013 uppgår således till ca 158 miljoner euro.

De av riksdagen godkända inkomstposterna och anslagen för 2013 och de nu föreslagna ändringarna, euro

 Inkomstposter (exklusive nettoupplåning och skuldhantering)Nettoupplåning och skuldhanteringAnslag (exklusive nettoamorteringar och skuldhantering)
    
Ordinarie budget + tilläggsbudget46 910 942 0007 756 393 00054 667 335 000
II tilläggsbudgetprop.-10 000 00010 000 000
Sammanlagt46 910 942 0007 766 393 00054 677 335 000