Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

4.2. Veronalaisten tulojen ja muun veropohjan kehitysPDF-versio

Verokertymiin vaikuttaa veroperustemuutosten ohella veropohjan kehitys, joka on riippuvainen kansantalouden ja sen eri osien kehityksestä. Tuloarvioiden perustana käytetyt veropohjan kehitysarviot (oheinen taulukko) on johdettu talousarvioesityksen liitteenä olevan taloudellisen katsauksen arvioista ja ennusteista. Talouden toipuminen vuosien 2008—2009 taloustaantumasta vahvisti veropohjia. Taloussuhdanteen huippu ajoittui vuoteen 2011, jonka jälkeen talouskasvu ja veropohjien kasvu on hidastunut. Vuosina 2012 ja 2013 talouskasvun ennakoidaan olevan hidasta, vain noin prosentin vuodessa. Myös veropohjien kasvun ennakoidaan hidastuvan.

Eräiden veronalaisiin tuloihin ja veropohjaan vaikuttavien tulo- ja kysyntäerien kehitysarviot

  2010 2011 2012 2013
  vuosimuutos, %
   
Veronalaiset ansio- ja pääomatulot 4 5
— palkkatulot 2 5 3
— eläkkeet ja muut sosiaalietuudet 5 4 7 6
— pääomatulot 23 8 -2 3
Ansiotasoindeksi 3,0 2,7 3,5 2,6
Toimintaylijäämä 15 7 1 3
Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 5 6 4 4
Arvonlisäveron pohja 5 6 4 2
Bensiinin kulutus -2 -2 -3 -2
Dieselöljyn kulutus 8 4 ½
Sähkön kulutus 8 -1 -2 1
Verollisen alkoholin kulutus -2 0 -1½ 0
Verotettavat uudet henkilöautot (kpl) 106 000 122 000 105 000 105 000
Kuluttajahintaindeksi 1,2 3,4 2,6 2,4